Hakkımızda

HAKKIMIZDA

E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi 1955 yılında, Ege Üniversite Hastanesi ile birlikte kurulmuştur. Kan Merkezimiz Sağlık Bakanlığınca A tipi Kan Merkezi olarak tanımlanmış büyük çaplı kan merkezlerinden biri olup geniş ölçüde kan alımı, rutin değerlendirmeler ve dağıtımın yanı sıra, daha detayda test ve araştırmalara yer veren ve kan ürünleri ( eritrosit, trombosit, plazma, kriyopresipitat vb.) hazırlayabilen bir merkezdir. Yönetimsel açıdan Hastane Başhekimliğine bağlı olan Kan Merkezimizin Müdürü aynı zamanda üniversitemiz Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden olan Prof. Dr. Yeşim AYDINOK'tur.

Hastane Başhekimliği

 

Kan Merkezi Müdürü ve Hematoloji Uzmanı

Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Kan Güvenliği Koordinatörü ve Mikrobiyoloji Uzmanı

Doç. Dr. Rüçhan Sertöz

Sorumlu Hekimler

Uzm.Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya
  Uzm.Dr. Ajda Turhan
  Uzm.Dr. Servet Uluer Biçeroğlu

Kan Merkezi Ekibi

Kan merkezimiz yıl boyu 7 gün / 24 saat, sadece İzmir iline değil tüm Ege Bölgesine hizmet vermektedir. Hastanemizde, günde yaklaşık 45-60 hasta için toplam 125-140 ünite kan ürününe gereksinim olmaktadır. Kan merkezimiz, 2006 yılında 19.623 kişiden kan toplamıştır. 2006 yılında kan bağışı alınan 19.623 kişinin sadece 812'si gönüllü olarak kan bağışlamıştır (%4). Kalan kan bağışçıları yönlendirilmiş donördür (kan ihtiyacı olan bir hastanın yakınları tarafından sağlanan donörler). Kan bağış projemiz ile kan taleplerinin gönüllü donörlerden sağlanması hedeflenmektedir.

Kan Bağışı Kabul

Kan merkezimizin ilk kabul bölümü olan bu kısımda Danışma ekibince karşılanan kan bağışçılarımızın Donör Sorgulama Formu doldurma ve bilgisayar kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Kan merkezimize yönelik bilgisayar programımız kan bağışçılarımıza en güvenilir ve en hızlı hizmeti vermek için sürekli geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Doktor Muayene Odaları

Kan Merkezimizde eğitimli ve deneyimli doktorlarımız tarafından kan bağışçılarımızla birebir görüşme yapılarak haftanın 7 günü 08.30 21.00 saatleri arasında hem kan bağışçılarımızın hem de kanı alacak olan hastalarımızın sağlığı korunmaya çalışılmaktadır. Hekimlerimiz kan bağışçılarımızın kan bağışı ile ilgili her türlü sorularını yanıtlayarak tüm tereddütlerini de gidermeye çalışmaktadırlar.

Kan Alma Birimi ve Aferez Salonu

Deneyimli kan alma ekibimiz, doktor muayenesi sonucu kan bağışına uygun bulunan donörlerimizin kan sayımı kontrol ve kan torbalama işlemlerini yapmaktadırlar. Kan alma birimimizde kan torbalama, aferez trombosit süspansiyonu hazırlama, pediatrik kan ürünü hazırlama, eritrosit yıkama vb. her türlü özel ürün hazırlığı yapılabilmektedir. Ayrıca dinlenme köşemizde kan bağışlarını tamamlayan donörlerimiz meyve sularını içebilmektedirler.

Kan Merkezi laboratuarlarımız

Seroloji laboratuarı:

Kan merkezimizde Sağlık Bakanlığının öngördüğü ve her kan ürününün hazırlık aşamasında kontrolü zorunlu olan serolojik testler, ülkemizde mevcut güvenilir ve ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Serolojik testleri çalışma sistemimiz sürekli olarak iç kalite kontrol serumları ile kontrol edilmekte, bunun dışında uluslararası bir kalite kontrol sistemi ile de periyodik olarak test edilmektedir.

İmmünhematoloji laboratuvarı:

Kan merkezimizde güvenilir ve teknolojik yöntemler kullanılarak kan grubu, yenidoğan kan grubu, cross-match testi, antikor tarama, antikor tanımlama, direkt coombs testi vb. tüm detaylı immünhematolojik testler deneyimli sağlık teknisyenlerimiz ve biyologlarımız tarafından çalışılmaktadır. Merkezimiz Bölgemizdeki diğer kan merkezlerinin karşılaştığı sorunlar konusunda da danışılan bir referans merkez gibi hizmet vermektedir. Ayrıca laboratuar ekibimiz acil durumlarda en güvenli kan ürününü en hızlı şekilde hazırlama konusunda da eğitimli ve deneyimlidir. Tüm testlerimiz uluslararası bir kalite kontrol sistemi ile de periyodik olarak test edilmektedir.

Komponent Ayırma Laboratuarı

Kan Merkezimizde dünyadaki tüm gelişmiş kan merkezlerinde olduğu gibi kan ürünü üretilmekte ve hastalara sadece ihtiyaç duydukları kan ürünleri transfüze edilmektedir. Bu birimde bir kan bağışçısından torbalanan tam kan, üç ayrı kan ürününe (Eritrosit süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma, Trombosit süspansiyonu) ayrılmaktadır. Ayrıca eritrosit ve random trombosit süspansiyonlarına laboratuar tipi lökosit filtrasyon işlemleri de bu birimimizce gerçekleştirilmektedir.

Kan Işınlama

Kan merkezimiz özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda önemli olan kan ürünlerinin ışınlanması hizmetini yalnızca kendi hastanesinde yatmakta olan hastalara değil tüm Ege Bölgesine vermeye çalışmaktadır

Sizleri de kan bağışlarınız için Kan Merkezimize bekleriz.